بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/26
کل خالص ارزش دارائی ها 46,241,027,047,282 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,338 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,534 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,439 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 45,904,161

صندوق ارزش آفرینان دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، فرشيد زارعي، محسن بهشتي نامدار

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها