بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 49,221,997,708,790 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,177 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,021,531 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,669 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 48,968,472

صندوق ارزش آفرینان دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، فرشيد زارعي، محسن بهشتي نامدار

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها