بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 69,823,638,973,481 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,960 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 994,811 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,865 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 69,548,216

صندوق ارزش آفرینان دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، محسن بهشتي نامدار، محمد همتي روزبهايي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها