نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/20
کل خالص ارزش دارائی ها 78,751,002,884,778 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,676 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 990,930 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,664 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 78,462,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

پژمان كيا، بابك زماني، فرشيد زارعي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بهمند