بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارزش آفرینان دی می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٣٢/٢١ % پرداخت گردیده است.