close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارزش آفرینان دی می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ٣٢/٢١ % پرداخت گردیده است.