close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران و ارکان محترم صندوق می رساند به استناد مجوز شماره ١٧٢٤/١٢٢ مورخ ٠٤/٠٩/١٣٩٤ حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٢٠ میلیون واحد به ٥٠ میلیون واحد افزایش یافت.