close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اطلاعیه

به اطلاع می رساند:
با توجه به عدم بروز رسانی محاسبات nav صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی؛ مبالغ پرداختی بابت ابطال مشتریان در روز 4 شنبه مورخ 96/12/23 و روز شنبه مورخ 96/12/26 بر اساس ارزش اسمی پرداخت شده است. لازم به ذکر است پس از بروز رسانی تتمه سود پرداخت خواهد شد.
با تشکر مدیر صندوق