بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی می رساند، بازده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢١.٢٦% محقق گردید.