close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم "صندوق سرمايه‌گذاري ارزش آفرينان دي" مي‌رساند، از اين پس مقطع زماني محاسبه تقسيم سود حاصله در صندوق به صورت فصلي و در پايان روز پانزدهم آخرين ماه هر فصل خواهد بود. (مدير صندوق بر اساس بند ٣-٦ اميدنامه فرصت دارد ظرف ٧ روز كاري نسبت به پرداخت سود اقدام نمايد.)